Občanská nauka studium

24. Filosofie ve 20. století

– snaží se hledat východiska ze situace, do které se svět dostal následkem vědeckého pokroku– nesystematická Novopozitivismus– ovlivněn moderními objevy v matematice– vycházejí z nové koncepce logiky Bertrand Russel Bertrani– zabývá se problémem jazyka...

23. Filosofie v 19. století

Německá klasická filozofieJohan Gottfried Herder – fil. romantik, ovlivnil i český romantismus, zejména jungmanovskou generaci– pocházel z učitelské rodiny z Výmaru– zkoumal problém jazyka a dějin– dějiny nejsou nahodilé, mají své vnitřní zákony– vývoj...

21. Křesťanská a renesanční filosofie

Filosofie ve středověku– vycházela z fil. antické– na počátku období se obhajuje, systematizuje křesťanství Náboženství KŘESŤANSTVÍ – 3 hl. proudy: římskokatolický, pravoslavný, protestantský. Vzniklo z židovského náboženství a navázalo na fil. myšlení helénismu. Vzniklo...

20. Antická filosofie – systematická a helénistická

Systematická filozofiePlatón– pocházel ze zámožné rodiny z Athén– k filozofii byl přiveden Hérakleitovým pokračovatelem – Kratylos, ve 20 letech se stává žákem Sokrata, po jeho popravě na 12 let opustil Athény – studoval, cestoval...

19. Antická filosofie – kosmologická a antropologická

ANTICKÁ FILOSOFIE– začíná na přelomu 7. a 6. století před naším letopočtem, trvá do 6. stol. n. l.– položila základy euroamerické civilizace, dělí se do 4 etap:1. kosmologická filozofie – zabývala se podstatou našeho...

1. Věda, vztah filosofie a vědy

1. Věda, vztah filosofie a vědy Věda je systém objektivně pravdivých poznatků o určitém předmětu, které byly dosaženy určitými metodami. Její zárodky jsou už v pravěku – Sumer, Indie, Čína, na jejich poznatky navázali...

Představitelé:

Bertrant Russel Ludwig Wittgenstein Rudolf Carnap Kritický racionalismus – Karl Raimund Popper – Rakušan– soustavu svých filozofických, sociologických a politologických myšlenek označil jako kritický racionalismus– věnoval se hlavně filozofii vědy – alternativa novopozitivismu– modernizace...

Albert Camus

– jak má člověk žít v absurdní situaci:– jsme vhozeni do světa– lze jí vzdorovat – pokud souhlasím s absurdnem, zničím ho (jediná naděje), sebevražda není řešením – Gabriel Marcel Novopozitivismus – je označením...

Karl Jaspers

– mezní životní situace– člověk je v ní konfrontován s otázkou smysluplnosti– lidé přemýšlejí, zda jejich činy a celkové bytí má smyslfrancouzská větev – Jean – Paul Sartre – esence – podstata věci:– u...