Občanská nauka studium

FILOSOFIE – JEJÍ VZNIK, VÝZNAM, ZÁKLADNÍ POJMY

a) FILOZOFIE Charakteristika= snaha prosadit moudrost– nejstarší věda, kořen společenských věd, ty se mezi sebou prolínají– náplň: – neměla by být odtržena od reálného života– neměla by se zabývat nesmyslnými věcmi a zcela jasnými...

OBČANSKÁ NAUKA-STUDIUM – kompletní obsah_1:

OBČANSKÁ NAUKA-STUDIUM – obsah: 24. Filosofie ve 20. století 23. Filosofie v 19. století 22. Filozofie mezi renesancí a osvícenstvím, filoz… 21. Křesťanská a renesanční filosofie 20. Antická filosofie – systematická a helénistick… 19....

OBČANSKÁ NAUKA-STUDIUM – kompletní obsah_2:

Inflace Nezaměstnanost Hlavní úkoly státu v tržní ekonomice Hospodářská politika státu Burzy a cenné papíry Aktivní operace Centrální banka -funkce centrální banky: Bankovní soustava Funkce peněz Peníze Úprava správy daní Druhy daní – rozdělení...

OBČANSKÁ NAUKA-STUDIUM – kompletní obsah_3:

Základní filosofické pojmy Základní filosofické pojmy Základní filosofické pojmy Základní filosofické pojmy Mezi objektivním a absolutním duchem jakoby ubylo … Každá věc se neustále mění, i když to není vidět G. W. F. Hegel...

OBČANSKÁ NAUKA-STUDIUM – kompletní obsah_4:

Postmoderna 2. princip: Japonská velrybářská společnost Jak by to bylo v antropocentrické etice? Arne Nesse Maximalizace štěstí a blahobytu člověka Etika životního prostředí Já – Matka a Já – otec Význam kontaktů Psychologické základy...

OBČANSKÁ NAUKA-STUDIUM – kompletní obsah_5:

Akciová společnost ( a.s. ) – 1 právnická / 2 fyz… DANĚ STÁT STÁTNÍ ROZPOČET BURZA CENNÉ PAPÍRY PENÍZE VLASTNICTVÍ TRH ZÁKLADNÍ POJMY Z EKONOMIE DOKUMENTY O LIDSKÝCH PRÁVECH DEKLARACE O PRÁVECH DÍTĚTE CHARTA...