Občanská nauka studium

PLATÓN (427 – 347 PNL¨)

– pocházel z bohatého aristokratického rodu– žil v Athénách, založil svoji akademii– žák Sokrata (tam vznikly spisy o Sokratovi – Obrana Sokratova, Sympozium, Platónova ústava = Politea, dialogy – jména dialogů jsou podle oponenta...

ZÁKLADNÍ PSYCHICKÉ JEVY – MYŠLENÍ

v PSYCHICKÉ JEVY– procesy – poznávací – vnímání, myšlení, řeč, fantazie, představy – paměti – zapamatování, uchování, vybavení – motivace – emoce, vůle– stavy – pozornost – stavy citové a náladové– vlastnosti – schopnosti...

Druhy myšlení

– praktické: praktická činnost díky zkušenostem, metoda pokusu a omylu– konkrétní názorné myšlení: představy a zkušenosti, např. jak se dostat do nějakého místa– abstraktní: vyšší stupeň myšlení, teoreticky ověřujeme hypotézyRozdělení myšlení– konvergentní: úlohy, které...

SOKRATES, PLATÓN, ARISTOTELES

v SOKRATES (469 – 399)– narozen v Athénách – otec – sochař, matka – porodní bába (ðvliv na myšlení)– nesnášel sofisty, neřadil se k nim– mám nějaký názor, pak hledám, jestli má někdo jiný...

ATOMISTÉ

– svět se skládá z velkého množství atomů – dále nedělitelných částic Leukippos, Démokritos z Abder– základem všeho jsou ATOMY– každý je nositel něčeho– ty se liší velikostí, tvarem, polohou – každý má svou...

PYTHÁGOROVA ŠKOLA

– zakladatel – Pythagoras ze Saunu (580 – 500 př. n. l.)– ve městě Kroton založil svoji fil. školu, někdy nazývána také náb. spolkem – hodně ovlivněna východními filozofiemi (Čína, Indie), chtěl, aby jeho...

ELEJSKÁ ŠKOLA ( 5. stol. př.n.l.)

– snaha vysvětlit pohyb, nepřipouštěli ho, pohyb = smyslové klamání– důraz kladen na logiku– zdůrazňovali rozumové poznání– základní slabinou jejich učení byla přílišná komplikovanost Xenofanes z Kolofonu– básník a filozof – zakladatel elejského učení–...

HARE KRIŠNA

– odnoží buddhismu> na západ v r. 1966- v New Yorku MEZINÁR. SPOL. PRO UVĚDOMOVÁNÍ SI KRŠNY– podstatou oddaná a věrná služba, láska k bohu– Prabhupáda- zakladatel– systematická propagace zabránění nerovnováhy v životních hodnotách...

ANTICKÁ FILOZOFIE

a) ANTICKÁ FILOZOFIE v MILÉTSKÁ ŠKOLA – (=iónská) – I.materialistická škola, základ je hmota– vzniká v 7.století př.n.l. jako ucelený systém v Řecku – nezávislá na náboženství– centrem vzdělanosti 12 iónských měst – nejvýznamnější...