Občanská nauka studium

HINDUISMUS

– pomezí náboženství a filosofie, indické národní náboženství– hind = člověk, který vyznává náboženství vzniklé v Indii– nemá zakladatele, žádné misionářství– 4. stol.př.n.l., vznik textů = indická mytologie, Rámajána, Mahábhárata, uznávají bohy a polobohy...

NÁRODNÍ NÁBOŽENSTVÍ, NÁBOŽENSKÉ SEKTY

– nikdo nemá právo nás omezovat v tom, v co budeme věřit, pokud vírou nebudeme porušovat zákon– první sektou bylo KŘESŤANSTVÍ– vznik asi 12. stol – sekty, které chtějí reformaci – sekta od slova...

ISLÁM

– jedno z nejmladších, ale nejpočetnějších monoteist. Náboženství- bůh Alláh– zakladatel MUHAMMAD (=Mohammed) – pocházel z velmi chudých poměrů, oženil se se starší bohatou ženou – mohl se věnovat hledání odpovědí na otázky podstaty...

JUDAISMUS

– nejrozšířenější národní náboženství– před 4000 let v Mezopotámii vzniká národ izraelitů ® odešli do Kenaánu ® kvůli hladu do Egypta ® pronásledováni, nepřijali je– zakladatel – Mojžíš (sepsal desatero)– 14. 5. 1948 vznik...

JUDAISMUS

– nejrozšířenější národní náboženství– před 4000 let v Mezopotámii vzniká národ izraelitů ® odešli do Kenaánu ® kvůli hladu do Egypta ® pronásledováni, nepřijali je– zakladatel – Mojžíš (sepsal desatero)– 14. 5. 1948 vznik...

NÁBOŽENSTVÍ-KŘESŤANSTVÍ

– monoteistické náb., přes mld. věřících– vychází z Judaismu – původně židovská sekta ð spol. rysy – víra v jednoho boha – monotheismus – víra v příchod mesiáše– ovlivněno řeckou filozofií – Platón, a...

základní kniha – BIBLE

– kniha 2 náboženství (křesťanství a judaismu- pouze Starý zákon)– pro křesťany St. zákon smlouva mezi B. a Izraelity-//- Nový -//- B. a lidmi uskutečněná prostřednictvím Ježíše Krista– 66 knih, období delší 1600 let–...

Základní kniha – BIBLE

– kniha 2 náboženství (křesťanství a judaismu- pouze Starý zákon)– pro křesťany St. zákon smlouva mezi B. a Izraelity-//- Nový -//- B. a lidmi uskutečněná prostřednictvím Ježíše Krista– 66 knih, období delší 1600 let–...

ZÁKLADNÍ FILOSOFICKÉ POJMY

PŘEHLED:7. – 6. st. př. n. l.: MILÉŤANÉ -první naivní material. škola (THÁLES, ANAXIMANDROS, ANAXIMÉNES) 6. – 5. st. př. n. l.: PÝTHAGOREJCI ( PÝTHAGORAS, FILOLAOS) ELEATÉ (XENOFÁNES, PARMENIDÉS, ZÉNON Z ELEJE, HÉRAKLEITOS) MLADŠÍ...