Občanská nauka studium

Mzda, plat

– mzda = u ziskových organizací– plat = u neziskových organizací– typy mezd:· časová – počet odpracovaných hodin násobený hodinovou sazbou· úkolová – podle výkonu, času a množství. hrubá – před zdaněním· čistá –...

Dělení nezaměstnanosti

– další dělení:· frikční (krátkodobá, dočasná)– doba přechodu z jednoho zaměstnání do druhého· strukturální– způsobena společenskými změnami a technologickým pokrokem· cyklická– vzniká při sestupu hospodářství, při vzestupu zaniká· sezónní– např. zemědělské práce Úřad práce–...

Složky trhu

a) trh daně– spadají sem všechny subjekty (stát, domácnosti, podniky)b) trh finanční– všechny peněžní instituce– hlavně obchod s penězic) trh práce– pracovní síla – lidé, kteří nabízejí své služby Nezaměstnanost– nabídka práce je větší...

Tržní mechanismus

· přebytek– tržní cena výrobku je vysoká -> pokud chtějí všechno prodat, musí cenu sníži -> snižování vede k poklesu množství nabízeného zboží a současně s tím vzroste poptávka po zboží..– tak to bude...

Pojmy tržní ekonomiky

trh – prostor, ve kterém se střetává nabídka zboží, poptávka po zboží a směna zbožícena – peněžní částka, kterou je kupující ochoten dát za zboží a za kterou je prodávající ochoten zboží prodatnabídka –...

9. Tržní hospodářství a vlastnictví majetku v ČR a EU

Ekonomika = uplatnění ekonomické teorie v praxi – ekonomické sektory · primární – zemědělství, rybolov, těžební průmysl · sekundární – zpracovatelný průmysl, stavebnictví · terciální – služby, banky, obchod, zdravotnictví – podle toho, kolik...

4.Burzy

– burzy jsou místa pravidelného shromažďování osob, které je zvláštním způsobem organizováno, kde se obchoduje podle zvláštního zákona a podle burzovních předpisů– na burzách se obchoduje prostřednictvím makléřů, což jsou zprostředkovatelé obchodů na burze–...

3.Cenné papíry

b) akcie – cenný papír vydaný akciovou společností a opravňující jejího vlastníka vykonávat práva společníka akciové společnosti a podílet se na majetkových právech – dividenda – vyplacení za akcie // příjem se daní –...

Bankovní soustava

b) Komerční banky– obchodují s penězi, poskytují úvěry, přijímají vklady od právnických a fyzických osob, provádí platby za své klienty– KB, ČSOB, GE Money c) Specializované finanční instituce– společnosti, které půjčují peníze; směnárny státní...

Inflace

– znehodnocení měny– neúměrné zvyšování průměrné ceny všech statků a služeb za krátkou dobu (opak deflace)– index spotřebitelských cen – velikost změny výdajů domácnosti na nákup– míra inflace – vypovídá o stavu ekonomiky určité...