Občanská nauka studium

Ekonomie a ekonomika

– statky• výsledky lidské činnosti nebo produkty přírody, které uspokojují lidské potřeby (stůl, židle, slunce, chleba, voda,…)• 1) hmotné: věc nebo produkt přírody, kterou uspokojujeme lidské potřeby (dům, auto,…): a) volné -> jsou volně...

David Émile Durkheim

David Émile Durkheim• na frontě mu umřel syn, který byl slibným sociolingvistou• narodil se ve středostavovské rodině, měl se věnovat teologii, byl žid • díky inteligenci dostal stipendium na prestižní školy, nakonec studoval na...

David Émile Durkheim

• díla : O společenské smlouvě: Metodologie: Sebevražda -> snažil se podat sociologické vysvětlení tohoto fenoménu• koncepce solidarity = soudržnost (závisí na dělbě práce, soudržnosti): společnost podle solidarity rozděluje na -> a) mechanickou =>...

Robert King Merton

Robert King Merton• zástupce strukturálního funkcionalismu v 50. letech• společnost se stále mění, je v neustálé interakci• funkce : základní pojem, průběh přispívání části k celku, slouží k dobrému fungování společnosti• dysfunkce : opak...

Sociálně – patologické jevy

Sociálně – patologické jevy – tento pojem vzešel od Herberta Spencera, domníval se, že společnost je nějaký organismus, který žije a mění se – jedná se o jevy, které směřují k rozkladu společnosti– 3...

Sociálně – patologické jevy

– sociální deviace• úzce příbuzná problematika, odchylka, ne vždy negativní, jedním může být něco vnímáno negativně, druhým pozitivně• 1) teorie labelingu = „nálepkování“: pokud někoho označím jako deviantního, tak se k němu tak chovám...

Vývoj psychologie a jednotlivých směrů

vývoj psychologie a jednotlivých směrů – r.1879 W.M.Wundt (1832 – 1920) založil v Lipsku první experimentální psychologickou laboratoř– r. 1889 se konal první mezinárodní sjezd psychologů v Paříži– a) asocianismus• duševno je tvořeno psychologickými...

Vývoj psychologie a jednotlivých směrů

• 2/ operativní podmiňování: můžeme rozdělit na sekvenci, pokud jsou žádoucí posilovány a nežádoucí zatlačovány, má to větší efektivnost, tím se vychyluje chování• zástupci : B. Watson, F. Burrhurs, Skiner– d) gestaltismus = tvarová...

Metody výzkumu

metody výzkumu– 1) pozorování• metoda, kterou sledujeme člověka a jeho projevy bez záměrného zásahu psychologa a zaznamenáváme je• dělíme na : a/ extrospekce -> pozorování vnějších projevů člověka v různých situacích : b/ introspekce...

Pojem psychologie

Pojem psychologie – psychologie je věda zabývající se psychikou člověka, snaží se porozumět chování člověka– je to multidisciplinární věda, k poznatkům využívá spolupráce s dalšími vědami (sociologie,…)– předmět psychologie• tvoří chování, prožívání, postoje a...