Občanská nauka studium

Johann Gottlieb Fichte (1762 – 1814)

Johann Gottlieb Fichte (1762 – 1814)– jeden z nejspekulativnějších filosofů– narodil se v chudé rolnické rodině, byl pasákem hus– Fichte zaujal místního šlechtice, hlavně svojí interpretací kázání, rebelant– Pokus o kritiku všeho zjevení :...

Georg Wilhelm Fridrich Hegel (1770 – 1831)

Georg Wilhelm Fridrich Hegel (1770 – 1831)– poslední velký evropský myslitel, byl státním filosofem Pruska– učil v Jeně (se Schellingem), byl ředitelem gymnázia– v mládí nezapadal do kolektivu, nebyl oblíbený– jednoduše vystudoval dějiny a...

Georg Wilhelm Fridrich Hegel (1770 – 1831)

teorie ducha• věřil, že realita bytí, skutečnost = duch• duch je soubor idejí, je nezávislý na jednotlivci -> logika, umění -> existuje samo o sobě• celý svět je Hegelovi procesem seberozvíjení ducha, pohyb, vývoj...

Immanuel Kant (1724 – 1804)

: snažil se dokázat, jestli můžou existovat a platit přírodní zákony: snažil se, aby bylo vše z jasných soudů -> platný, evidentní, samo sebe dokazující: výpovědní hodnotu mají jen syntaktické soudy: ideje-> substance =...

Immanuel Kant (1724 – 1804)

• Kritika soudnosti: soudnost-> 1) reflektující soudnost -> vyšší, znám konkrétní, k tomu hledám obecné-> 2) určující soudnost -> nižší, znám obecné, k tomu hledám konkrétní: účelnost = objektivní účelnost-> vše, co pociťujeme jako...

Immanuel Kant (1724 – 1804)

– narodil se a zemřel v Kalingradu, přestěhovali se ze Skotska– jeho otec byl sedlář a matka byla zastánkyní pietismu (přístup k víře)– vystudoval klasické učiliště, studoval na univerzitě v Kalingradu– přednášel o filosofii,...

Immanuel Kant (1724 – 1804)

• c) pokritické – a) předkritické období• rozpracovává problémy, které ho zajímají : vznik planet, hmoty• Všeobecná přírodní historie a teorie nebes : vědecké koketování s Newtonem• začíná se intenzivně seznamovat s anglickými empiriky...

David Hume (1711 – 1776)

David Hume (1711 – 1776)• narodil se a žil nedaleko Edinburgu, zakladatel asocianismu (pokračovali behavioristi)• pracoval jako knihovník, sekretář a dvorní rádce• dílo : Pojednání o lidské přirozenosti: Dějiny Anglie: Eseje o estetice, mravnosti•...

Osvícenství

– Jean Jacque Rousseau (1712 – 1778)• narodil se v Genevě, vyučil se hodinářem, nežil v souladu s tím, co vyučoval a o čem psal• O základech a původu nerovnosti mezi lidmi : dílo...

Osvícenství

• náprava společnosti : nechat vymřít zkažené a vychovat nové => význam pedagogiky• překážka : mladí lidé se vyskytují ve zkažené společnosti => pedagog má odstranit negativní vlivy útočící na mladé => ti se...