Občanská nauka studium

G. W. F. Hegel

(1770 – 1831) Je velice zvláštní filosof, žijící ve významné době (demokratických změn ve Francii). Velice silně se filosofie vyvíjela pod vlivem jeho přátel (Schelling, Fichte, Goethe,…). Považoval Schellinga za génia, kvůli kterému měl...

Schelling

(1775-1854) Je to velice zvláštní postava dějin německého osvícenského myšlení, která představuje vstup do sféry romantismu. Schelling by přítel Goetha a Hegela. Byl chápán jako geniální člověk, dokonce i pruský král stál o jeho...

Základním pojmem Schellingovy filosofie je pojem Já

Základním pojmem Schellingovy filosofie je pojem Já. Já je nejvyšším principem filosofie, Já je skutečné a absolutně svobodné. Fichte řekne, že Já je absolutní a veškerá další skutečnost existuje pouze v představě Já. S...

Fichte říká, že věc o sobě neexistuje

Fichte říká, že věc o sobě neexistuje, proto je idealistou. Svůj filosofický systém nazývá vědoslovím. Chtěl se zbavit pojetí filosofie předchozích dob. Chtěl se odlišit od tradičních způsobů metafyzik a ontologií. Je to věda...

Já a nejá: syntéza

Já a nejá: syntéza (spojení): spojení já a nejá musí začínat tím, že já si uvědomí, že nejá je jeho vlastním výtvorem. Tím se duchovně oprostí, osvobodí. Uvědomí si to, proti nejá bojuje již...

Kant měl velké trauma a řekl, že existuje trojce idejí

Kant měl velké trauma a řekl, že existuje trojce idejí (transcendentální ideje), které nelze vyvodit ze syntetických pojmů apriori: • Já• Bůh• pojem nekonečného světa Tyto ideje vyvozuje ve třetí části díla Kritiky čistého...

J. G. Fichte

(1762-1814) Říká se o něm, že otevírá epochu romantismu v německém myšlení. Ovlivněn Goethem, ale hlavně francouzskou revolucí, která přinesla nového ducha svobody. Byla pro něj tak silným zážitkem, že se rozhodl, že vytvoří...

Začíná svou filosofii ve dvou spisech

Začíná svou filosofii ve dvou spisech Kritika čistého rozumuProlegomena ke každé příští metafyzice jež se bude moci státi vědou (Metodický výklad Kritiky čistého rozumu) Celý jeho filosofický problém začíná otázkou, zda je pravda, že...