Občanská nauka studium

1.Peníze

– zvláštní druh aktiva, které plní funkce prostředku směny, míry hodnot čili zúčtovací jednotky a uchovatele hodnot (bohatství) Funkce peněz– míra hodnoty – pomocí peněz se oceňují služby, ek. statky, práce– prostředek směny –...

8. Peníze, banky, cenné papíry, daňový systém v ČR

– ekonomie – věda, která se zabývá souvislostmi v hospodářském životě– ekonomika – hospodářská praxe Ekonomické subjekty– domácnosti – výdej – ošacení, jídlo, bydlení, vzdělání, zábava – příjem – mzda (důchod, plat). půjčka, přírodní...

Výrobní zdroj

– to, z čeho vyrábíme a co vyrábíme – půda – přírodní bohatství – kapitál – peníze, ale také co za peníze bylo koupeno – práce Základní ekonomický problém– co vyrábět? – jak to...

V ČR působí ale i nepovolené církve, tzv. sekty

– např. Jehovisté – (v Podbořanech hodně silná sekta)– ve světě vzniká stále více sekt, většina z nich vzniká v USA a v Asii úloha církví: – konají obřady – uspokojují náboženské potřeby svých...

Neziskové organizace

– organizace nevytvářejí zisk, někdy ale výtěžky ze sbírek nevyužívají jen na dobročinné účely, ale i na platy zaměstnanců nebo vybavení kanceláří.. nadace– mají hlavně charitativní centra– např. Nadace Terezy Maxové, Nadace Olgy Havlové,...

Práva národnostních a etnických menšin

– chrání před diskriminací, před utlačováním– právo na všestranný rozvoj vlastní kultury, právo na vzdělání v mateřském jazyce.. Hospodářská, sociální a kulturní práva– zajišťují jistou úroveň života, důstojnou existenci, umožňují rozvoj osobnosti– např. Právo...

Lidská práva vstupují i do mezinárodních vztahů

Komise pro lidská práva – sídlí v Ženevě, je orgánem OSN, sleduje dodržování lidských práv Díky Radě Evropy (Štrasburk) – vznikly dvě instituce na ochranu lidských práv: – Evropská komise pro lidská práva –...

Historie:

– Prvním významným dokumentem ve vývoji lidských práv byla anglická Velká listina svobod (1215)– týkala se omezení pravomoci krále anglickými barony– nerovnost ve středověku byla zejména nevolnictví a poddanství– zájem o lidská práva vzrůstal...

6. Lidská a občanská práva – Listina práv a svobod

Lidská práva– lidská práva jsou chápána práva fyzických osob (jak skupin tak jednotlivců)– právo na život, osobní svobodu, bezpečnost, svobodu pohybu a projevu, svědomí, rovnost lidí, zákaz mučení a nelidského zacházení Svoboda– je to...