Občanská nauka studium

Dědické právo

– způsoby dědění – závěť (dokument pro dědice) a ze zákona 1) závěť – ustanoví se dědicové, jejich podíly, věci a práva, která jim připadnou – nezletilí potomci musí zdědit alespoň tolik, kolik jim...

Zánik manželství

– církevní sňatky nedovolují rozvod („co Bůh spojil, člověk nerozdělí“)– řešením majetkových otázek po rozvodu se zabývá občanský zákoník 1) Rozvod – provádí ho pouze soud, ale důvody musí být tak hluboké, že není...

Náhradní péče o děti

2. Pěstounská péče – dítě je svěřeno do rodiny, stát pěstounům platí příspěvky – pěstounská péče kočí 18 rokem života – dítě si ponechá jméno i příjmení – po smrti rodiny nemá právo na...

Manželství

– je trvalé společenství muže a ženy založené zákonem stanoveným způsobem, jehož hlavním účelem je založení rodiny a řádná výchova dětí– okolnosti vylučující manželství – pokud už je muž ženatý, žena vdaná (bigamie) –...

Práva a povinnosti rodičů

– rodičovská odpovědnost náleží oběma rodičům– povinnosti vyživovací, výchova a vzdělání dítěte, zdraví dítěte, zastupují ho v právních úkonech Určení otcovství– 100% jistá je vždy matka– jestliže se narodí dítě provdané ženě do 300...

Trestní řízení

– postup, kterým jsou zjištěny trestné činy a jejich pachatelé a zaručení spravedlivé potrestání1) vyšetřování policie ČR – případně kriminalisté2) vyšetřovatel to předá státnímu zástupci (buď to přijme nebo ne)3) soud rozhodne, jestli je...

Tresty

a) odnětí svobody – podmíněné – dostane 1-2 roky a když nic neprovede, může jít domů – nepodmíněné – musí nastoupit na celou dobub) alternativní tresty – lidé dostanou počet hodin, které musí odpracovat...

Druhy trestů

– recividista – opakovaně páchá trestný čin– trestnost činu zaniká uplynutím promlčecí doby– uplynutím promlčené doby ale nezaniká trestnost nejtěžších trestných činů– pachatel trestného činu je ten, kdo jej spáchal, ale i ti, co...

4. Trestní právo v ČR

– trestní právo je souhrn právních norem, které chrání společnost, stát a občany před nežádoucím jednáním– vymezuje jednotlivé trestní činy a tresty, které se na ně ukládají– stát se snaží zabránit jednání, které je...