Občanská nauka studium

další ideologie:

a) socialismus (socalis = společenský, socius = společník) – politická a ekonomická koncepce vedená ideálem spravedlnosti a bratrství – snaha podřídit jedince společnosti, která si stanoví za cíl obecné dobro nad individuálním zájmem –...

Politické strany a politická hnutí v ČR

– právnické osoby, které vznikají registrací na Ministerstvu vnitra ČR a zanikají vlastním nebo soudním rozhodnutím– členem může být občan ČR starší 18 let (nesmí být k členství nucen)– musí mít organizační řád (stanovy)...

Tři ideologické proudy

a) liberalismus (libertas = svoboda) – formuje se v Anglii od 17. století – svoboda, důraz na individualitu jedince – tzv. Minimální stát – stát by měl plnit pouze funkce ochrany svobody a majetku...

Politické strany se dělí

a) podle místa v politickém spektru – na pravici a levici levicepraviceprioritysociální politika a jistotypodpora podnikatelských aktivitstátsociálně odpovědný politický státminimalizace kompetencí státurovnostvýsledkůpříležitostíčlověkkolektivjednotlivecekonomiestátní ochranářství, regulace trhuliberalizace, deregulaceekonomické priorityodstranění nezaměstnanostisnížení inflacespolečnostsplynutíoddělení

Charakterové znaky moderních evropských politických stran

– mají vlastní politický program, ve kterém jsou vysvětleny základní hodnoty, zájmy a cíle– účastní se voleb do nejvyšších zákonodárných orgánů a orgánů místní samosprávy, na niž se zaměřuje jejich programová i praktická účast–...

Starosta (primátor)

– je volen zastupitelstvem– reprezentuje obec, svolává a řídí schůze rady a zasedání zastupitelstva, odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce– jmenuje předsedy komisí; ze zákona dvě povinné: finanční (rozpočet financí), kontrolní– se souhlasem...

Občan

– občanem obce je občan České republiky, který má v obci trvalý pobyt– každý občan má v obci práva a povinnosti– od 18 let může volit a být volen do zastupitelstva obce, hlasovat v...

Zastupitelstvo obce

– voleno občany obce v komunálních volbách– nejvyšší orgán obce– rozhoduje hlasování (např. O schválení rozpočtu, územního plánu), vydává vyhlášky, vyhlašuje referendum, zřizuje a řuší příspěvkové organizace (ZŠ), zřizuje a řuší výbory, rozhoduje o...