Občanská nauka studium

ETIKA

Etika je filozof. disciplínou, která vznikla v antice a jejímž předmětem je morálka / éthos =zvyk, obyčej, charakter/.Etika nejprve stanovuje „ Co má být.“, co je žádoucí z hlediska dobra, spravedlnosti…., asoučasné se snaží...

Etika v době globalizace

Dnešní člověk žije ve dvou protikladných světech:1. svět jeho soukromí – lidé se propadají stále více do svých individuálních světů a s druhými lidmi se setkávají jen za účelem vydělávání peněz a krátkodobé pomíjivé...

Naturalismus – přírodní filozofie

2. tzv. naturalismus – přírodní filozofie– spory o koncepci – geocentrismus a heliocentrismus– spory o měsíc, obydlenost dalších těles– obecně: postavení Země ve vesmíru– Bruno, Galileo Galilei, Koperník, Kepler – měli dost vážné problémy...

Politické myšlení

– utopie, teorie státu, vlád– hledalo se jaké zřízení, vláda…by bylo nejvýhodnější, jaké vzdělání pro lidi, jak udržet mírv Nicolo Machiavelli– autoritativní režim– dílo: „Vladař“ – o postavení a získání moci, způsobu vládnutí –...

RENESANČNÍ FILOZOFIE

a) Renesanční filozofie – konec 13. století, hlavně 14-16. století– průvodní jevy a okolnosti: – odvrácení od boha – přestali si ho všímat – důraz na člověka – církev se dostává na okraj společnosti,...

Státní znaky

– státní znaky: velký a malý státní znak– státní barvy (bílá, červená, modrá)– státní vlajka– vlajka prezidenta republiky– státní pečeť– státní hymna: František Škroup, Josef Kajetán Tyl (Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka)–...

FORMY A DRUHY STÁTŮ

a) podle uplatnění moci · Monarchie – absolutistická – panovník vládne neomezenou mocí – Saudská Arábie, Brunej, Kuvajt,…– konstituční – moc panovníka omezena ústavou, neexistuje zákonodárný sbor (parlament) – Rakousko – Uhersko– parlamentní –...

Uplatnění moci

Liberální státní moc– co nejméně příkazů od států lidem– moc se o občany nestaráAutokratická státní moc– snaží se nejvíce zasahovat– nic nenechává na dobrovolnosti (až diktatura)– neznamená absolutní ztrátu svobody, ale někdy k tomu...

Arabská filozofie

v AVICENNA– Ali Abú Ibn Síná (980 – 1037)– lékař, sídlil v Bagdádu– vycházel z Aristotela – snažil se navázat na jeho učení– Bůh – prvním hybatelem látky v AVERROES– Ibn Rušd (1126 –...

STÁT, FORMY STÁTU

v Stát– je to politická organizace společnosti– aby byl: 1. lidé, obyvatelé – ti, kteří na území žijí a pod státní moc spadají2. území (alespoň myšlené) – ohraničený suchozemský prostor, plocha vnitřních a pobřežních...