Občanská nauka studium

TOMÁŠ AKVINSKÝ

– měl být kněz, chtěl k dominikánskému řádu, ale rodina s tím nesouhlasí– bratři ho zatkli, poslali mu kurvu, aby ho přesvědčila, že k nim nemá chodit, vyhnal ji hořícím polenem– ve 14. století...

Etika – Člověk a duše

– tělo je z látky– duše dává tělu formu, je rozumná a nesmrtelná ( podíl na bohu)– spása duše, 3 předpoklady :– vědět, v co věřit– vědět, co dělat– vědět, co očekávat– porovnání víry...

POLITICKÝ PROGRAM

– forma polit. přestav zaměřených na konkrétní úkoly, které je třeba realizovat v polit. praxi– musí být vypracován pro upoutání pozornosti– je to forma politických představ, které vycházejí z určitého teoretického či ideologického základu–...

STŘEDOVĚKÁ FILOZOFIE

a) Středověká filozofie – ovlivněno křesťanstvím – od 4. Století– sbíhají se dvě větve : filozofická a náboženská– kdo se věnoval filozofii musel být vzdělaný, ale nebyly univerzity, tak se vzdělání získával přes církev–...

Raná scholastika (9. – 12. století)

– scholastik = misionář, církevní učitel– navazuje na učení svatých otců, první překlady řeckých filozofických děl– spor o univerzalia (=obecné pojmy)– obecný pojem – kategorie, kterým by měl každý rozumět – někde existují pojmy,...

DEMOKRACIE, POLITIKA, POLIT. PROGRAM

v DEMOKRACIE= vláda lidu– dělíme ji na dvě části: a) přímá – každý rozhoduje b) nepřímá – rozhodují volení zástupci– všichni lidé, co se podílejí na vládě nesou odpovědnost za stát Znaky:– státní moc...

Volební právo

– přiznáno LZPS, mají ho pouze občané daného státu– aktivní: já volím, od 18-ti let– pasivní: jsem volen, do PS nad 21 let, do senátu nad 40 let, do zastupitelstev nad 18 let)– fungující...

POLITIKA

= umění řídit stát, vztahy mezi státy– mluvení, šíření názorů, boj, stranický zájem– cíl: získání moci a udržení moci– za cílem získání a udržení moci je používána řeč, názory, boj, strany– nástrojem k prosazení...

ARISTOTELES (4. století PNL)

– narodil se v rodině lékařů, vstoupil do Platónovy Akademie – Platonův žák– založil vlastní filozofickou školu Lyceum (Lykeion)– vychovatel Alexandra Makedonského ® přátelé– spisy: Etika Nikomachova (etika), Metafyzika (filozofie), Fyzika (přírodní vědy) Učení...

Učení o látce a formě

– Látka = materiál bez kterého se neobejdeme, podstata všeho– Forma = něco, co materiál tvaruje, množství látky v určitém místě– stabilní, neměnná, mnoho forem– je jich víc než látek ( látka na sebe...