Občanská nauka studium

Filozofická antropologie

3) Filozofická antropologie– část speciální metafyziky, předmětem jejího zájmu je člověk, zabývá se jím jakracionálním či iracionálním, čím je určován ve svém bytí, jaký je vztah duše s tělem, …racionálním či iracionálním, čím je...

Speciální metafyzika

1) Speciální metafyzika– speciální metafyzika se zabývá nehmotnými skutečnostmi (nehmotným jsoucnem)o části speciální metafyziky:• přírodní filozofie• filozofická antropologie/ kosmologie• přirozená teologie2) Přírodní filozofie (dříve nazývaná kosmologie)– část speciální metafyziky, která se zabývá přírodními jevy...

Speciální metafyzika

Kvalita (jakost)– je jeden ze způsobů projevu hmoty (věci), který s ní souvisí buď nutně, nebo nahodile– kvalita je vnitřní, absolutní a od kvantity odlišné určení substance (červeň, kulatost, …)– kvality rozlišujeme na: primární...

Způsoby existence jsoucna

Způsoby existence jsoucna– dělení jsoucna podle výskytu:o aktuální jsoucno (existující – věci, dějící se)o jsoucno v možnosti (zítřejší déšť, pečící se buchta)o myslitelné jsoucno (jsoucno ve fantazii – okřídlený kůň, růžový slon)– dělení jsoucna...

Kategorie obecné metafyziky

4) Kategorie obecné metafyzikya) Možnost a skutečnost (potencia et actus)– možnost, skutečnost, pohyb – jejich vzájemný vztah:o možnost: nemůže se sama uskutečnit, k jejímu uskutečnění je zapotřebí pohybu/ hybateleo skutečnost:  měnitelná skutečnost: skrývá...

Kategorie obecné metafyziky

c) Příčina a účinek (causa et effectus) – příčina: to, co dává jinému bytí, je zdrojem účinku – druhy příčin:I. účinná/ hybná (c. efficiens) – vnější příčina II. látková (c. materialis) – vnitřní příčina...

Vznik a význam pojmu metafyzika

1) Vznik a význam pojmu metafyzika– slovní definice pojmu metafyzika:o autor pojmu: Andromikos z Rhodu (přibližně 1. století př. o. l.)o z řeckých kořenů „metha“ a „physis“: za-přírodou = překračující přírodu– co je to...

Stupně abstrakce

2) Stupně abstrakceCo je to abstrakce – forma poznání zakládající se na myšlenkovém odhlížení od nepodstatných vlastností a vztahů předmětu a na vyčleňování vlastností a vztahů podstatných– označuje jak činnost abstrahování, tj. proces abstrahování...

Jsoucno – jako pojem, jeho charakteristika

3) Jsoucno – jako pojem, jeho charakteristikaCo je to jsoucno– je obecné filosofické označení pro cokoliv, co jest, nejčastěji pro jednotlivé věci, které se kolem nás vyskytují– části jsoucna se tedy vyznačují tím, že...

Výroková logika

– zákon účelnosti:o vše, co se děje se děje za nějakým účelem– zákon dostatečného důvodu: vše, co se děje, má nějakou příčinu, nic nevzniká z ničehoo nutné jsoucno (ex = es): důvod své existence...