Občanská nauka studium

Osvícenství v Anglii

– nový systém filozofie– zakladatelé Isaac Newton a Robert Boyle George BerkeleyMyšlenky– věc je konstantní sumou počitků v našem vědomí– vnucená představa – jen pokud se díváme na oblohu je společné pro všechny– vlastní...

Nicolas Cusanus

Myšlenky– individualita – neexistují dva stejné objekty, zejména ne lidé, protože nemají stejný způsob myšlení– vesmír musí být uspořádán jinak, než? jak říká Bible a je uspořádán podle matematických výpočtů– nikdo nemá právo něco...

Mistr Eckhardt

Myšlenky– člověk by měl poznávat přírodu tvůrčím poznáním (Akvinský)– Eckhardt to rozvedl v myšlenku, že se dá poznat i to nepoznatelné Evropská středověká filozofie– objevy, které změnily společnost – kompas, střelný prach, knihtisk– astronomie...

Myšlenky

– existuje zákonitě uspořádaná říše a my jí můžeme poznat – všechno kolem má svůj systém, který jsme schopni poznat pravdivě a objektivně (bez předsudků)– křesťanská pravda rozum sice přesahuje (dogmata), ale není s...

23. Evropská filozofie ve středověku

Svatý Augustin– sepsal i několik děl: „Vyznání“, „O obci boží“, „O trojici“– začal pochybovat o všem – hledal důvod proč je svět takový, jaký je Myšlenky– základ člověka – pochybování, nejistota – tím by...

Tomáš Garrigue Masaryk

– snažil se vyrovnat s rozpadem feudalismu a s nástupem kapitalismu– myšlenky – vzdělanost – díky vzdělanosti si každý může vytvářet vlastní názor – být proti církvi i politickým stranám – lidé musí nacházet...

Bernard Bolzano

– Ital, matematik– myšlenky – svět je poznatelný a my ho můžeme poznat přesně – člověk může přetvářet přírodu podle sebe – společnost se může vyvíjet (nemluví ale o revoluci) Josef Dastich a Josef...

Konflikt

– střet cílů (uspokojení potřeb)– konflikty mohou být mezi lidmi, ale i v nás samotných– prvky racionální X prvky emocionální 1. dvě kladné síly – snaha jedince dosáhnout dvou cílů, oba cíle stejně lákavé2....

Zátěžové situace

– situace, ve kterých se zvyšuje nároky a požadavky na jedince nebo jsou ztíženy podmínky života a) stres – stav psychické zátěže, která vzniká působením rušivého faktoru na člověka během uspokojování potřeb – často...